Het Spaans vorstenhuis.

INHOUD
 1. De geschiedenis

  1. Verschillende opvolgende vorsten

  2. Het heden

 2. Koningen van Asturië

 3. Koningen van Aragón

 4. Koningen van Castilië en León

 5. Koningen van Galicië

 6. Koningen van Majorca

 7. Koningen van Navarra

 8. Koningen van Valencia

 9. Koninkrijk Spanje (1516-1873)

  1. Huis Habsburg

  2. Huis Bourbon

  3. Huis Bonaparte

  4. Huis Bourbon (eerste restauratie)

  5. Huis Savoye

 10. Eerste Spaanse Republiek (1873-1874)

 11. Koninkrijk Spanje (1874-1931)

  1. Huis Bourbon (tweede restauratie)

 12. Tweede Spaanse Republiek (1931-1939)

 13. Spaanse Staat (1936-1975)

 14. Koninkrijk Spanje (1975-heden)

  1. Huis Bourbon (derde restauratie)

De geschiedenis

Castilië en Aragon
Voor 1479 bestond Spanje uit twee koninkrijken, Castilië en Aragon. Castilië was het grootste koninkrijk, en was geleden in centraal Spanje, waar nu onder andere de provincies Madrid en Cantabrië gelegen zijn. Aragon was een koninkrijk aan de oostkust van Spanje. Onder dit koninkrijk vielen bijvoorbeeld de regio's Valencia, Catalonië, Corsica en Sicilië. In 1469 trouwde de Koningin van Castilië, Isabella I, met de Koning van Aragon, Ferdinand II. Door dit huwelijk werden de koninkrijken een soort dubbelmonarchie. Wel bleven zowel Isabella als Ferdinand hun eigen koninkrijk besturen. Na het overlijden van Koningin Isabella volgde hun dochter Johanna haar in 1504 op Koningin van Castilië. Officieel bleef zij koningin tot aan haar dood in 1555, maar Johanna werd al snel onbekwaam bevonden om te regeren. Johanna stond bekend als 'de Waanzinnige'. Haar taken werden overgenomen door haar vader, Ferdinand, maar haar echtgenoot, Filips de Schone, liet zichzelf in Brussel uitroepen tot Koning van Castilië. In 1506 werd hij ook in Spanje officieel erkend als koning-gemaal van Castilië, hoewel Ferdinand het hier niet mee een was. Slechts enkele maanden later overleed Filips. Er wordt wel eens gezegd dat hij vermoord werd, maar dit zijn altijd speculaties gebleven. Na de dood van haar man raakte Johanna alleen maar verder verward en haar vader Ferdinand sloot haar op in het kasteel van Tordesillas, waar ze tot aan haar dood verbleef. Ferdinand werd na de dood van Filips opnieuw regent van zijn dochter.

Koning Karel I
Karel werd in het jaar 1500 geboren als zoon van Filips en Johanna. Hij werd geboren in Gent, en groeide op in Mechelen onder het toeziend oog van onder andere Margaretha van Oostenrijk en Karel de Croy-Chimay. Karel trouwde in 1526 met Isabella van Portugal, met wie hij drie kinderen kreeg. Ng twee kindjes stierven kort na de geboorte. Naast de drie kinderen met Isabella verwekte Karel ook nog twee bastaardkinderen. De eerste, Margaretha, werd geboren voor Karels huwelijk met Isabella, en zijn zoon, Don Juan werd geboren na de dood van Isabella.

Overzicht van Karels regeerperiode:

Verschillende opvolgende vorsten

Koning Karel IV
Op 11 november 1748 werd Karel (Carlos in het Spaans) geboren in Rome als zoon van Koning Carlos III en Koningin Maria Amalia van Saksen. In 1765 trouwde Karel met Maria Louisa van Bourbon-Parma. Maria Louise was een sterke vrouw en had een zeer grote invloed op de beslissingen van haar echtgenoot.

Na het overlijden van zijn vader werd Karel op 14 december 1788 Koning van Spanje. Karel hield zich echter nauwelijks bezig met staatszaken. Deze werden voornamelijk behartigd door zijn vrouw en door minister Manuel de Godoy y Álvarez de Faria. Deze minister kon, ondanks zijn verhouding met Maria Louise rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de koning. In 1803 sloot Koning Karel zich aan bij Napoleon in een oorlog tegen de Engelsen. Zijn vloot werd in een zeeslag bij Trafalgar in 1805 echter volledig vernietigd. In 1807 hielp hij Frankrijk opnieuw, ditmaal in een strijd tegen Portugal. In 1806 trokken Franse troepen Spanje binnen. Zogenaamd om Portugal te bezetten, maar het Franse leger rukte op naar Madrid. Deze aanval noodzaakte de koning om zijn Fransgezinde minister Gudoy te ontslaan. De koning wilde naar Amerika vluchten, maar werd door volgelingen van zijn zoon Ferdinand gedwongen troonsafstand te doen ten behoeve van Ferdinand. Dit deed hij, maar niet veel later herriep hij deze abdicatie weer. Napoleon dwong echter zowel Karel als Ferdinand troonsafstand te doen en Napoleon zette zijn broer Jozef Bonaparte op de troon.

Koning Ferdinand VII
Ferdinand werd geboren als zoon van Koning Karel IV en Koningin Maria Louisa van Bourbon-Parma. In 1802 trouwde hij met Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, maar zij overleed slechts vier jaar later. Ferdinand was een groot tegenstander van minister Godoy en was mede hierdoor erg populair bij het Spaanse volk. Zijn haat tegen Godoy zorgde eveneens voor een kloof tussen Ferdinand en zijn vader Karel. Ferdinand was bang dat hij door zijn haat jegens Godoy uitgesloten zou worden voor de troonopvolging door zijn ouders, en zocht daarom contact met t François de Beauharnais, de Franse afgevaardigde in Madrid, en met Napoleon. Hij gaf bij Napoleon aan graag met de dochter van Napoleons broer te willen trouwen. Ferdinand werd echter verraden, en hem werd hoogverraad ten laste gelegd.

Nadat zowel Karel als Ferdinand in 1808 onder druk van Napoleon afgetreden waren leefde Ferdinand enkele jaren een teruggetrokken leven in Frankrijk. Dit onder bescherming van Napoleon. Na de val van Napoleon en het aftreden van Jozef Bonaparte, die een zeer moeilijk koningschap in Spanje kende, aanvaardde Ferdinand opnieuw de troon op 13 mei 1814. In 1812 was een liberale constitutie ingevoerd die Ferdinand direct afschafte. Opstandelingen hiertegen pakte hij op een harde en wrede manier aan. Pas na een grote opstand in 1820 voerde Ferdinand de liberale grondwet opnieuw in.

Na het overlijden van zijn vrouw Maria Antonia trouwde Ferdinand nog driemaal. Tijdens zijn vierde huwelijk werden twee dochters geboren, Isabel María en Luisa Fernanda. Vlak voor de geboorte van Isabel maakte Koning Ferdinand bekend dat de Salische Wet, die vrouwen uitsloot van troonopvolging, was afgeschaft. Dit overigens tot groot ongenoegen van zijn broer, Don Carlos, die hierdoor zijn kans op het koningschap verkeken zag. Koning Ferdinand VII stierf op 29 september 1833.

Koningin Isabella II
Isabella was de eerste koningin die Spanje als koninkrijk kende. Wel waren er eerder twee koninginnen van Castilië geweest, Koningin Isabella I en Koningin Johanna. Na het overlijden van haar vader werd Isabella al op driejarige leeftijd Koningin van Spanje. Haar moeder nam haar taken waar als regentes. Een groot deel van Isabella's leven stond in het teken van de troon. De broer van haar vader, Don Carlos, was fel tegen het afschaffen van de Salische Wet, doordat hij hierdoor geen koning meer zou worden. Hierdoor brak in 1833 de Eerste Carlistenoorlog uit, die duurde tot 1839. Na deze oorlog werd Isabella's moeder als regentes vervangen door Baldomero Espartero. Deze werd echter in 1843 afgezet na een opstand. Hierop werd verklaard dat Isabella vanaf dat moment meerderjarig was. In 1846 werd ze uitgehuwelijkt aan haar neef, de zowel geestelijk als lichamelijk zwakke Frans van Assisi. Het huwelijk werd een complete mislukking. Totaal werden er twaalf kinderen geboren, van wie er slechts vier hun jeugd overleefden. Isabella hield er vele minnaars op na, waardoor het niet zeker te zeggen is welke kinderen, en of er überhaupt kinderen van haar echtgenoot Frans waren.

Tijdens Isabella's autoritaire regeerperiode en haar schandalige privéleven ontstonden er onder de bevolking vele opstanden. Ook werd er een tweemaal een aanslag op Isabella gepleegd, eenmaal in 1852 en eenmaal in 1856. Deze aanslagen hadden zeer waarschijnlijk te maken met de al vele jaren durende strijd om de troon. Na een nieuwe opstand besloot Koningin Isabella op 30 september 1868 het land te ontvluchten. Ze vluchtte naar Parijs, waar ze op 25 juni 1870 afstand deed van de troon. Dit ten behoeve van haar zoon Alfons XII. Op 9 april 1904 stierf Koningin Isabella II in Parijs.

Koning Amadeus I
Nadat Isabella was verdreven uit Spanje was er een nieuwe vorst nodig. De Spaanse bevolking koos vervolgens zelf voor Amadeus, een Italiaanse hertog. Hij zag dit niet zelf niet zetten, maar werd door het Italiaanse kabinet gedwongen de troon te aanvaarden. Dit gebeurde op 16 november 1870. Tijdens zijn koningschap kreeg Amadeus te maken met vele opstanden en zelfs een moordaanslag op zijn koets in 1872. In 1873 had Amadeus vrijwel geen macht meer over, en besloot af te treden. Op 11 februari 1973 werd De Eerste Spaanse Republiek uitgeroepen. Amadeus was hierbij zelf ook aanwezig, en verklaarde dat 'het Spaanse volk onregeerbaar was'. De republiek hield overigens slechts twee jaar stand, want in 1875 kwam de zoon van Koningin Isabella, Alfons XII, alsnog op de troon.

Koning Alfons XIII
Op 17 mei 1886 werd Alfons geboren in Madrid, en deze dag officieel ook al tot koning benoemd. De aanleiding hiertoe was dat zijn vader, Koning Alfons XII, overleed voor zijn zoon geboren werd. Alfons' moeder, Maria Christina, trad op als regentes tot aan het zestiende levensjaar van Alfons. Dit gebeurde in 1902, en vanaf dat jaar nam Koning Alfons XIII het bestuur van het land over van zijn moeder. Op 13 mei 1906 trouwde Alfons met de Britse prinses Victoria Eugenie van Battenberg. Alfons en Victoria werden verliefd tijdens een diner in Engeland, maar velen zagen een huwelijk tussen de twee niet zitten. Zeker Alfons' moeder Maria Christina had grote bezwaren. Zij vond de afkomst van Victoria niet goed genoeg om toe te treden tot de Spaanse adel. Het paar trouwde toch, ondanks de vele protesten van zowel Maria Christina als van een deel van de bevolking. Na het huwelijk kreeg Victoria de titel koningin Victoria Eugénie. Informeel werd zijn Koningin Ena genoemd. Na de trouwerij vond er een aanslag plaats op het juist getrouwde echtpaar. Vanaf een balkon werd een bom gegooid richting de koninklijke koets. Hierbij vielen onder de toeschouwers twaalf doden en nog eens honderd gewonden. Koningin Ena werd na deze aanslag afgezonderd van de Spaanse bevolking, iets wat haar niet populair maakte.

Op 10 mei 1907 werd de eerste zoon van Alfons en Ena geboren, Alfons, de erfgenaam van de Spaanse troon. Tijdens zijn besnijdenis bleek dat hij niet stopte met bloeden. Dit werd veroorzaakt door de ziekte hemofilie. Dit was een ziekte die hij van zijn moeder had geërfd, bij wie deze ziekte in de familie voorkwam. Koning Alfons heeft dit zijn vrouw nooit kunnen vergeven. Na Alfons werden nog zes kinderen geboren, vier jongens en twee meisjes. Één zoon werd doodgeboren, en de jongste zoon leed eveneens aan hemofilie.

Het huwelijk tussen Alfons en Ena werd steeds slechter. Alfons hield er ook enkele affaires op na, waarbij hij waarschijnlijk ook enkele buitenechtelijke kinderen heeft verwerkt. Één van deze affaires was met Prinses Beatrice, een nicht van Koningin Ena, die eveneens in Spanje woonde. Er wordt gezegd dat Maria Christina Beatrice gevraagd zou hebben te vertrekken, maar dat deze weigerde. Hierop werd zij door Koning Alfons verbannen naar Engeland. Uiteindelijk kreeg zij toch vergiffenis, en keerden zij en haar gezin terug naar Spanje.

In 1923 beraamde generaal Miguel Primo de Rivera een militaire staatsgreep. Hij verzocht de koning zijn regering te ontslaan en met behulp van het leger te regeren. De militaristische koning was razend enthousiast en voldeed snel aan het verzoek van de Rivera. Twee maanden later, tijdens een staatsbezoek, noemde hij de Rivera 'mijn Mussolini'. Hij maakte zich hier absoluut niet populair mee en er volgden vele protesten. In 1930 kwamen er grote opstanden tegen het koningshuis. In 1931, tijdens gemeenteraad verkiezingen, wonnen de republikeinen overweldigend. Massa's mensen gingen de straat op en eisten het aftreden van Alfons. De koning verliet Spanje, overigens zonder troonsafstand te doen, en zo ontstond na zijn vertrek De Tweede Spaanse Republiek.

Het heden

Koning Juan Carlos I
Juan Carlos werd geboren op 5 januari 1938 in Rome. Zijn vader was Juan de Bourbon, en zijn grootvader was Koning Alfons XIII. Ten tijde van de geboorte van Juan Carlos (in ballingschap) woedde in Spanje de Spaanse Burgeroorlog. Het land werd vele jaren geleid door de dictator generaal Franco. Na de Tweede Wereldoorlog besloot Franco het koningschap in Spanje (in naam) opnieuw in te voeren. Hoewel er meerdere gegadigden waren koos generaal Franco ervoor Juan Carlos de troon te laten bestijgen. Na de dood van Franco in 1975 legde Juan Carlos de eed af en werd hiermee Koning van Spanje. In 1962 was Juan Carlos getrouwd met Prinses Sofia uit Griekenland, de dochter van de toenmalige Griekse Koning Paul I. Samen kregen Juan Carlos en Sofia drie kinderen: Elena, op 20 december 1963, Christina op op 13 juni 1965, en Felipe, geboren op 30 januari 1968.

Tijdens zijn regeerperiode deed Koning Juan Carlos er alles aan om de democratie in Spanje weer te herstellen. Het jarenlange bewind van Franco hadden duidelijke sporen achtergelaten. In 1981 kreeg Juan Carlos veel respect door met een daadkrachtig optreden een militaire staatsgreep te voorkomen. Door alle inspanningen van Koning Juan Carlos is Spanje weer een belangrijk en voorspoedig land geworden. Troonsafstand in 2014, zijn zoon Felipe werd toen koning.

Kroonprins Felipe
Felipe, de huidige koning van Spanje, heeft twee oudere zussen, maar de Spaanse troonopvolging geeft voorrang aan mannelijke opvolgers. Hierdoor komen zijn beide zussen pas na Felipe én zijn kinderen in de lijn van de troonopvolging.

Op 1 november 2003 werd aangekondigd dat Kroonprins Felipe zich had verloofd met de Spaanse televisiejournaliste Letizia Ortiz Rocasolano. Op 22 mei 2004 trouwde het stel in Madrid onder grote media belangstelling. In heel Europa werd het huwelijk door velen live op tv gevolgd. Letizia was het eerste burgermeisje in Spanje die ooit prinses werd, en op een dag zelfs koningin zal worden. Felipe en Letizia hebben twee dochters, Leonor (31 oktober 2005) en Sofia (29 april 2007). Leonor is na haar vader de tweede in de lijn van de troonsopvolging.

Koningen van Asturië

GEEN FOTO

VLAG VAN ASTURIE.

GEEN FOTO

SCHILD VAN ASTURIE.

GEEN FOTO

Ligging van Asturië in Spanje.

Naam Periode Opmerkingen
Don Pelayo 718-737 Visigotische edelman
Favila 737-739 Zoon van Don Pelayo
Alfons I, de Katholieke 739-757 Zoon van Peter van Cantabrië // Gehuwd met Ermesinda?, dochter van Don Pelayo
Fruela I, de Wrede 757-768 Zoon van koning Alfons I.
Aurelius 768-774 Neef van koning Alfons I
Silo 774-783 Getrouwd met Adosina, dochter van koning Alfons I
Mauregato van Asturië, de Overweldiger 783-789 (bastaard)zoon van koning Alfons I
Bermudo I, de Diaken 789-791 Broer van koning Aurelius
Alfons II, de kuise 791-842 Zoon van Fruela I, stierf kinderloos.
Ramiro I, de Roede der Gerechtigheid 842-850 Zoon van Bermudo I
Ordoño I 850-866 Zoon van Ramiro I
Alfons III, de Grote 866-910 Zoon van Ordoño, tevens koning van Galicië en Leon.
Fruela II 910-924 Zoon van Alfons III, in 924 gaat Asturië op in Koninkrijk León

Het Parenteel van Don Pelayo tot Fruela II vindt u in het volgend rapport :

Koningen van Aragón

GEEN FOTO

SCHILD VAN ARAGON.

GEEN FOTO

VLAG VAN ARAGON.

GEEN FOTO

Het koninkrijk Aragon binnen de kroon van Aragon (16e eeuw).

NAAM PERIODE
HUIS JIMÉNEZ 1035 - 1162
Ramiro I 1035 - 1063
Sancho I Ramirez 1063 - 1094 + Koning van Navarra (1076-1094)
Peter I 1094 - 1104 + Koning van Navarra
Alfons I 1104 - 1134 + Koning van Navarra
Ramiro II 1134 - 1137
Petronila x Ramon Berenguer IV 1137 - 1162 + Graaf van Barcelona (1131-1154), Graaf van Provence (1144-1162)
HUIS BARCELONA 1162 - 1410 1162: Dynastieke Unie Graafschap Barcelona met Aragón
Alfons II 1162 - 1196 + Graaf van Provence (1167-1196)
Peter II 1196 - 1213
Jacobus I 1213 - 1276 + Koning van Majorca (1231-1276)
Peter III 1276 - 1285 + Koning van Sicilië (1282-1285)
Alfons III 1285 - 1291 + Koning van Majorca (1287-1291)
Jacobus II 1291 - 1327 + Koning van Sardinië, Sicilië (1285-1296)
Alfons IV 1327 - 1336 + Koning van Sardinië
Peter IV 1336 - 1387 + Koning van Sardinië
Johan I 1387 - 1396 + Koning van Sardinië
Martinus I 1396 - 1410 + Koning van Sardinië (1395-1410), Sicilië (1409-1410)
INTERREGNUM 1410 - 1412
HUIS TRASTAMARA 1412 - 1515
Ferdinand I 1412 - 1416 + Koning van Sardinië, Sicilië
Alfons V 1416 - 1458 + Koning van Sardinië, Sicilië(1416-1458), Napels (1442-1458)
Johan II 1458 - 1479 + Koning van Navarra (1441-1479), Sardinië, Sicilië (1458-1479)
Ferdinand II 1479 - 1516 + Koning van Sardinië, Sicilië, Castilië en León (1474-1504), Napels (1504-1516)

Het Parenteel van Ramiro I tot Ferdinand II vindt u in het volgend rapport :

Koningen van Castilië en León

GEEN FOTO

SCHILD VAN CASTILIE.

GEEN FOTO

VLAG VAN CASTILIE.

GEEN FOTO

Castilië in 1210; León-Galicië was toen onafhankelijk.

GEEN FOTO

SCHILD VAN LEON.

GEEN FOTO

VLAG VAN LEON.

GEEN FOTO

León binnen de Kroon van Castilië in 1400.

Koningen van León

Naam Periode Opmerkingen
Alfons III, de Grote 866 - 910 Ook koning van Asturië (866-910), koning van Galicië (866-910)
García I van León ( Bezig met het aanmaken van deze pagina ) 910 - 914
Ordoño II 914 - 924 Ook koning van Galicië als Ordoño I (910-924)
Fruela II 924 - 925 924: Asturië gaat op in het koninkrijk León, ook koning van Galicië (924-925)
Alfons Froilaz 925 - 926 Van troon gestoten door Alfons IV in León-Asturië, en door Sancho I in Galicië
Alfons IV 926 - 931 933
Ramiro II 931 - 951
Ordoño III 951 - 956
Sancho I, de Dikke 956 - 958
Ordoño IV 958 - 960
Sancho I 960 - 966
Ramiro III 967 - 984
Bermudo II 984 - 999
Alfons V, de Edele 999 - 1028
Bermudo III 1028 - 1037
Ferdinand I 1037 - 1065 Ook Graaf van Castilië (1035-1065)
Alfons VI, de Dappere 1065 - 1109 Ook koning van Castilië (1072-1109), Galicië en Portugal (1073-1109)
Urraca 1109 - 1126 Ook koningin van Castilië (1109-1126)
Alfons VII 1126 - 1157 Ook koning van Galicië (1119-1157) en Castilië (1126-1157))
Ferdinand II 1157 - 1188
Alfons IX 1188 - 1230
Ferdinand III, de Heilige 1230 - 1252 Ook koning van Castilië (1217-1252); Ferdinand III verenigt Castilië en León als onverdeelbaar rijk

Graven en koningen van Castilië

Naam Periode Opmerkingen
GRAAF VAN CASTILIË
Ferdinand Aznárez 927 - 930 huwde met de weduwe van García I van León (de pagina bestaat niet)
Ferdinand González 930 - 970
García I Fernandez 970 - 995
Sancho I Garcés 995 - 1017
García II Sanchez 1017 - 1029
Mayor + Sancho III van Navarra 1029 - 1032
Sancho III van Navarra, de Grote 1032 - 1035
Ferdinand I, de Grote 1035 - 1065 ook koning van León (1037-1065)
KONING VAN CASTILIË
Sancho II 1065 - 1072
Alfons VI, de Dappere 1072 - 1109 ook koning van León (1065-1109), Galicië en Portugal (1073-1109)
Urraca 1109 - 1126 ook koningin van León (1109-1126)
Alfons VII 1126 - 1157 ook koning van Galicië (1119-1157) en León (1126-1157))
Sancho III 1157 - 1158
Alfons VIII, de Edele 1158 - 1214
Hendrik I 1214 - 1217
Berenguela 1217
Ferdinand III, de Heilige 1217 - 1252 ook koning van León (1230-1252); Ferdinand III verenigt Castilië en León als onverdeelbaar rijk

Koningen van Castilië-León

Naam Periode Opmerkingen
Alfons X, de Wijze 1252 - 1284
Sancho IV, de Dappere 1284 - 1295
Ferdinand IV 1295 - 1312
Alfons XI 1312 - 1350
Peter I, de Wrede 1350 - 1369
HUIS TRASTÁMARA
Hendrik II, de Weldadige Schenker 1369 - 1379
Johan I 1379 - 1390
Hendrik III, de Lijder 1390 - 1406
Johan II 1406 - 1454
Hendrik IV, de Machteloze 1454 - 1474
Isabella I, de Katholieke 1474 - 1504 Gehuwd met Ferdinand II van Aragon
Johanna + echtgenoot Filips de Schone 1504 - 1506 Na de dood van Filips (1506) wordt Johanna ontoerekeningsvatbaar gesteld; Ferdinand II van Aragon wordt regent voor Karel I
Karel I 1506 - 1516 Volgt in 1516 zijn grootvader Ferdinand II op als koning van Aragón; In de volksmond worden hij en zijn opvolgers daarom "koning van Spanje" genoemd.

Het Parenteel van Alfons III van Asturië tot Keizer Karel V vindt u in het volgend rapport :

Koningen van Galicië

GEEN FOTO

VLAG VAN GALICIE.

GEEN FOTO

SCHILD VAN GALICIE.

GEEN FOTO

Galicië-León in 1210.

NAAM PERIODE Opmerkingen:
Alfons III, de Grote 866 - 910 Ook Koning in Asturië (866-910), León (866-910)
Ordoño I 910 - 924 Ook Koning in León als Ordoño II (914-924).
Van 914-999 zijn de Koningen van León tevens Koning in Galicië
Fruela II van Asturië en León 924 - 925 924: Asturië gaat op in Koninkrijk León
Alfons Froilaz van León 925 - 926 Van troon gestoten door Alfons IV in León-Asturië, en door Sancho I in Galicië
Sancho I 926 - 929 Korte afscheiding van León
Alfons IV van León 929 - 931 933
Ramiro II van León 931 - 951
Ordoño III van León 951 - 956
Sancho I van León, de Dikke 956 - 958
Ordoño IV van León 958 - 960
Sancho I van León 960 - 966
Ramiro III van León 967 - 984
Bermudo II van León 984 - 999
Alfons V van León, de Edele 999 - 1028 1028: Galicië gaat op in Koninkrijk León
Bermudo III van León 1028 - 1037
Ferdinand I van Castilië 1037 - 1065 Ook Koning in Castilië (1035-1065)
García I 1065 - 1071 1065: Galicië weer zelfstandig Koninkrijk
Sancho II van Castilië 1071 - 1072
Alfonso VI van Castilië, de Dappere 1072 - 1109 Ook Koning van León (1065-1109) en Castilië (1072-1109)
Urraca van Castilië 1109 - 1126 Ook Koningin in Castilië (1109-1126)
Alfons VII van Castilië 1111 - 1157 Ook Koning in León (1126-1157) en Castilië (1126-1157))
Ferdinand II van León 1157 - 1188 1157: Galicië weer opgegaan in Koninkrijk León
Alfons IX van León 1188 - 1230
Ferdinand III, de Heilige 1230 - 1252 Ook Koning van Castilië (1217-1252)
Ferdinand III verenigd Castilië en León als ondeelbaar rijk
Alfons V van Portugal en Johanna van Castilië 1475 - 1479 Korte overheersing van Galicië door Portugal;
Galicië definitief ingelijfd bij het Koninkrijk Castilië

Het Parenteel van Alfons III van Asturië tot Johanna van Castilië (Portugal) vindt u in het volgend rapport :

Koningen van Majorca

GEEN FOTO

SCHILD VAN MAJORCA.

GEEN FOTO

kaart van het land van de kroon van Mallorca (14e eeuw).

Koningen van Majorca

Koningen

 1. 1231 – 1276: Jacobus I van Aragón (1207-1276)
 2. 1276 – 1311: Jacobus II van Majorca (1243 – 1311)
 3. 1311 – 1324: Cancho van Majorca (1276 – 1324)

In 1344 werd het koninkrijk geannexeerd door Peter IV van Aragón

Titulaire koningen

 1. 1344 – 1349: Jacobus III van Majorca
 2. 1349 – 1375: Jacobus IV van Majorca (1336 – 1375)
 3. 1375 – 1403: Isabella (1337 – 1403)

Zie ook Koninkrijk Majorca

Het Parenteel van Jacobus I van Aragón tot Isabella van Majorca vindt u in het volgend rapport :

GEEN FOTO

VLAG VAN NAVARRA.

GEEN FOTO

SCHILD VAN NAVARRA.

GEEN FOTO

Navarra in 1037.

Naam Periode Opmerkingen
Huis Íñiguez (de pagina bestaat niet)(824-905)
Ínigo Íñiguez Arista 824 - 851
García Íñiguez 851 - 870
Fortún Garcés 870 - 905
870 - 880 koning-regent: García Jiménez (de pagina bestaat niet
Huis Jiménez (de pagina bestaat niet) (905-1234)
Sancho I Garcés (van Navarra) 905 - 926
Jimeno Garcés 926 - 931
García I Sánchez 931 - 970 ook graaf van Aragón (door huwelijk met Andregoto van Aragón)
Sancho II Garcés 970 - 994
García II 994 - 1000
Sancho III de Grote 1000 - 1035 ook koning van Aragón
García III Sánchez 1035 - 1054
Sancho IV van Peñalen 1054 - 1076
Sancho V Ramírez 1076 - 1094 ook koning van Aragón (Sancho I, 1063-1094)
Peter I 1094 - 1104 ook koning van Aragón
Alfons I 1104 - 1134 ook koning van Aragón
García IV Ramírez, de Restaurateur 1134 - 1150
Sancho VI de Wijze 1150 - 1194
Sancho VII de Sterke 1194 - 1234
Huis Blois (de pagina bestaat niet) (1234-1305)
Theobald I de Troubador 1234 - 1253 ook graaf van Champagne (Theobald IV)
Theobald II 1253 - 1270 ook graaf van Champagne (Theobald V)
Hendrik I de Vette 1270 - 1274 ook graaf van Champagne (Hendrik III)
Johanna I
+ Filips I de Schone
1274 - 1305
1284 - 1305
Filips I = Filips IV, koning van Frankrijk, graaf van Champagne
Huis Capet (1305-1349)
Lodewijk I 1305 - 1316 = Lodewijk X, koning van Frankrijk (1314-1316), graaf van Champagne
Johan I 1316 = Jan I, koning van Frankrijk, graaf van Champagne
Filips II 1316 - 1322 = Filips V, koning van Frankrijk, graaf van Bourgonié
Karel I de Schone 1322 - 1328 = Karel IV, koning van Frankrijk
Johanna II
+ Filips III
1328 - 1349 Filips III = Filips, graaf van Évreux
Huis Évreux (de pagina bestaat niet) (1349-1441)
Karel II de Slechte 1349 - 1387 ook graaf van Évreux
Karel III 1387 - 1425 ook graaf van Évreux (1387-1404), hertog van Nemours (1404-1425)
Blanca I
+ Johan II
1425 - 1441 ook koningin van Sicilië (1402-1420), gravin van Évreux
is koning Johan II van Aragón
Huis Trastámara (1441-1479)
Johan II 1441 - 1479 ook koning van Aragón (1458-1479)
Karel (IV) van Viana 1441 - 1461 rechtmatige opvolger van zijn moeder; echter zijn vader liet hem niet regeren.
Eleonora I 1479
Huis Foix (de pagina bestaat niet) (1479-1516)
Frans I van Foix (de pagina bestaat niet) broer van Catharina van Navarra 1479 - 1483
Catharina
+ Johan III (Jan van Albret)
1483 - 1516 1512: Zuid-Navarra ingelijfd bij Spanje, nadat Johan III werd verslagen door Ferdinand II van Aragon.
Huis Albret (1516-1572)
Hendrik II 1516 - 1555
Johanna III
+ Antoon van Bourbon
1555 - 1572
Huis Bourbon (1572-1620)
1620: Navarra gaat op in het koninkrijk Frankrijk
Hendrik III 1572 - 1610 = Hendrik IV, koning van Frankrijk (1589-1610)
Lodewijk II 1610 - 1620 = Lodewijk XIII, koning van Frankrijk (1610-1643)

Lodewijk II verenigt in 1620 beide koninkrijken, hetgeen op een annexatie van Navarra door Frankrijk neerkomt. De koningen van Frankrijk voeren de titel koning van Navarra echter nog tot 1791 en opnieuw van 1814 tot 1830.

Het Parenteel van Sancho I Garcés (van Navarra) tot Lodewijk XIII van Frankrijk vindt u in het volgend rapport :

Lodewijk II (XIII) verenigt in 1620 beide koninkrijken, hetgeen op een annexatie van Navarra door Frankrijk neerkomt. De koningen van Frankrijk voeren de titel koning van Navarra echter nog tot 1791 en opnieuw van 1814 tot 1830.

Koningen van Valencia

GEEN FOTO

SCHILD VAN VALENCIA.

GEEN FOTO

Christelijke verovering van de taifa Valencia; let op de latere 19e-eeuwse toevoegingen die niet tot het historische Koninkrijk behoren(in groen), let eveneens op de Biar-Busotlinie de zuidgrens tot 1296.

Koninkrijk Valencia

Sinds 1237 deel van de Kroon van Aragón.

NAAM PERIODE
HUIS BARCELONA 1237 - 1410
Jacobus I 1237 - 1276
Peter III 1276 - 1285
Alfons III 1285 - 1291
Jacobus II 1291 - 1327
Alfons IV 1327 - 1336
Peter IV 1336 - 1387
Johan I 1387 - 1395
Martinus I 1395 - 1410
INTERREGNUM 1410 - 1412
HUIS TRASTAMARA 1412 - 1515
Ferdinand I 1412 - 1416
Alfons V 1416 - 1458
Johan II 1458 - 1479
Ferdinand II 1479 - 1515

Het Parenteel van Jacobus I van Aragón tot Ferdinand II van Aragon vindt u in het volgend rapport :

Koninkrijk Spanje (1516-1873)

Huis Habsburg

Een vereenvoudigde stamboom van het Habsburgs huis : Vereenvoudigde stamboom der Habsburgers.

Het huis Habsburg was een belangrijk Europees vorstengeslacht, vernoemd naar het stamslot Habichtsburg in Aargau. Van 1438 tot 1806 behoorden bijna alle keizers van het Heilige Roomse Rijk tot het huis Habsburg. Leden van deze dynastie regeerden daarnaast eeuwenlang over Oostenrijk, Bohemen en Hongarije. In de 16e en 17e eeuw heerste het geslacht over Spanje en Portugal en in de 19e eeuw over het groothertogdom Toscane en andere delen van noordelijk Italië. Van 1482 tot 1581 regeerden de Habsburgers ook over de Nederlanden en tot 1795 over de Zuidelijke Nederlanden. Cymburgis van Mazovië werd de stammoeder van alle latere Habsburgers. Haar nakomelingen vindt u in het volgend parenteel :

In Spanje werden in 16e eeuw de twee tronen van Castilië en Aragón uiteindelijk verenigd onder één monarch : Keizer Karel V.

Nr. Koning Periode Opmerkingen
1 Jakob Seisenegger 001.jpg Karel I 1516 - 1556 Hij was als Karel V, keizer van het Heilige Roomse Rijk.
2 19- Rei D. Filipe I - O Prudente.jpg Filips II 1556 - 1598 Was getrouwd met de Engelse koningin Maria I. Vocht tegen de Nederlanden in de Tachtigjarige Oorlog
3 Felipe3-Spain.jpg Filips III 1598 - 1621 Vader van Anna van Oostenrijk, en grootvader van koning Lodewijk XIV van Frankrijk.
4 Philip IV of Spain - Velázquez 1644.jpg Filips IV 1621 - 1665 Vader van de Franse koningin Maria Theresia, en daardoor schoonvader van Lodewijk XIV.
5 Diego Velázquez 032.jpg Maria Anna van Oostenrijk 1665 - 1675 Maria Anna was de tweede vrouw van koning Filips IV van Castilië. Zelf regeerde zij Spanje als koningin-regentes voor haar minderjarige zoon, Carlos II. Ze bleef Spanje tot aan haar dood in 1696 regeren. Alleen van 1678 tot 1679 was Juan II van Oostenrijk regent van Spanje.
6 Carlos II; Koning van Spanje.jpg Karel II 1665 - 1700 Trouwde twee keer, maar bleef kinderloos. Werd opgevolgd door Filips van Anjou.

Huis Bourbon

In het jaar 1700 stierf Karel II. Karels testament noemde de 16 jaar oude Filips, de kleinzoon van Karels zus Maria Theresia van Spanje, als zijn opvolger. Bij een eventuele afwijzing zou de Kroon van Spanje aangeboden worden aan Filips' jongere broer Karel, hertog van Berry, of daarna, aan aartshertog Karel van Oostenrijk. Beide rechthebbenden, Filips en Karel, hadden een wettelijk recht op de Spaanse troon wegens het feit dat Filips' grootvader, koning Lodewijk XIV van Frankrijk en Karels vader, keizer Leopold I, zonen waren van Karels tantes, Anna van Oostenrijk en Maria Anna van Oostenrijk. Filips had een betere aanspraak op de troon omdat zijn grootmoeder en overgrootmoeder ouder waren dan die van Leopold. Echter, de Oostenrijkse tak beweerde dat Filips grootmoeder afstand had gedaan van de Spaanse troon voor haarzelf en haar nakomelingen als deel van het huwelijkscontract. Dit werd weerlegd door de bewering van de Franse tak dat het op basis was van een bruidsschat die nooit was betaald. Na een lange raadsvergadering waar de Dauphin sprak in het voordeel van de rechten van zijn zoon, werd er besloten dat Filips de troon zou bestijgen. Naar aanleiding van dit brak er oorlog uit en aartshertog Karel werd ook uitgeroepen tot koning van Spanje, als Karel III tegenover Filips V. Karel deed afstand van zijn aanspraken op de Spaanse troon in de Vrede van Rastatt van 1714, maar mocht gebruik blijven maken van de stijlen van een Spaanse vorst voor de rest van zijn leven. Het huis Bourbon vindt u in het volgend parenteel :

Nr. Koning Periode Opmerkingen
7 Felipe V; Rey de España.jpg Filips V 1700 - 1724 Eerste Spaanse koning uit het Huis Bourbon. Kleinzoon van Lodewijk XIV de zonnekoning en zoon van de grote Dauphin. Hij deed in 1724 afstand van de troon.
8 Louis, King of Spain.jpg Lodewijk 1724 Koning van Spanje van 14 januari 1724 tot zijn plotselinge dood op 31 augustus 1724, zijn vader werd opnieuw koning.
9 Felipe V; Rey de España.jpg Filips V 1724 - 1746 Tweede periode koning. Hij bleef nu tot zijn dood koning van Spanje en dat was op 9 juli 1746, toen volgde Ferdinand VI hem op. Hij was ook vader van Karel III.
10 FerdinandVIS.jpg Ferdinand VI 1746 - 1759 Werd El Prudente (de Voorzichtige) genoemd. Trouwde met de Portugese koningsdochter infante Maria Barbara, dochter van koning Johan V.
11 Charles III of Spain.jpg Karel III 1759 - 1788 Halfbroer van Ferdinand VI, zoon van Filips V en Elisabetta Farnese. Trad in het huwelijk met Maria Amalia van Saksen, werd vader van Karel IV en van koning Ferdinand I der Beide Siciliën.
12 Charles IV of Spain.jpg Karel IV 1788 - 1808 Trad in het huwelijk met Maria Louisa van Bourbon-Parma. Eenmaal koning geworden in 1788, liet hij het regeren over aan zijn vrouw en minister Manuel de Godoy. Hij werd op 19 maart 1808 van de troon gestoten door keizer Napoleon I.
13 Ferdinand VII of Spain (1814) by Goya.jpg Ferdinand VII 1808 Zoon van Karel IV. Werd op 19 maart 1808 koning maar werd op 6 mei 1808 vervangen door de oudere broer van Napoleon, Jozef I.

Huis Bonaparte

De enige vorst van deze dynastie was Jozef, op de troon gezet door zijn broer, keizer Napoleon I van Frankrijk, nadat de koningen Karel IV en Ferdinand VII troonsafstand deden. De titel die gebruikt werd door Jozef was 'Koning van de Spanjaarden en Indië, bij de Gratie van God en de Grondwet van de Staat. Hij kreeg later ook alle titels van de vorige koningen. Een regering die in verzet kwam tegen de Fransen werd opgericht in Cádiz op 25 september 1808, die de gevangengenomen Ferdinand VII bleven erkennen als koning. Deze regering werd diplomatisch erkend als de legitieme Spaanse regering door de Britten en andere landen die met Frankrijk in oorlog waren.

Nr. Koning Periode Opmerkingen
14 Joseph-Bonaparte.jpg Jozef 1808 - 1813 Hij was getrouwd met Julie Clary die in Spanje bekendstond als koningin Maria Julia. Hij was koning tot 11 december 1813.

Huis Bourbon (eerste restauratie)

De oudste zoon van Karel IV werd op de troon hersteld. Opnieuw was de gebruikte titel Koning van Castilië, León, Aragón, ... bij de Gratie van God

Nr. Koning Periode Opmerkingen
15 Francisco de Goya y Lucientes 070.jpg Ferdinand VII 1813 - 1833 Zoon van Karel IV. Hij trouwde maar liefst vier keer. Eerst met: Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, toen met: Maria Isabella van Portugal, daarna met: Maria Josepha van Saksen en als laatste met Maria Christina van Bourbon-Sicilië. Met Maria Christina kreeg hij twee dochters Isabella II en Louisa Fernanda. Hij stierf plotseling op 29 september 1833.
16 María Cristina de Borbón.jpg Maria Christina van Bourbon-Sicilië 1833 - 1840 Was koningin-regentes van Spanje voor haar minderjarige dochtertje Isabella II. Ze was een kleindochter van koning Karel IV van Spanje.
17 Queen Isabella II of Spain by Franz Xavier Winterhalter, 1852.jpg Isabella II 1833 - 1868 Werd koningin in 1833 op 3-jarige leeftijd dankzij het opheffen van de Salische Wet. Trad in het huwelijk met Frans van Assisi, kreeg vier kinderen waaronder Alfons XII. Een oproer in 1866 en de dood van O'Donnell (1867) en Narváez (1868) verzwakten haar positie zodanig, dat ze na een hernieuwde opstand onder Francisco Serrano en Juan Bautista Topete op 30 september 1868 het land moest ontvluchten.

Huis Savoye

Nadat de Spaanse revolutie van 1868 Isabella II had afgezet, werd er een voorlopige regering opgericht en een regentschap onder leiding van Francisco Serrano y Domínguez van 8 oktober 1868 tot 2 januari 1871, terwijl er een nieuwe monarch werd gezocht. Amadeus werd verkozen tot koning en de nieuwe titel die gebruikt werd was Koning van Spanje, bij de Gratie van God en wil van de natie. Hij was de enige vorst uit het huis Savoye die over Spanje heerste, de andere vorsten heersten over Italië. Het huis Savoye (Italiaans: Casa Savoia) is een adellijke dynastie die oorspronkelijk over Savoye regeerde. Later werden de Savoyes de koningen van Sardinië en nog later van Italië. De stamvader van het huis is Humbert Withand (1003-1048), de eerste graaf van Savoye. De heerschappij van de Savoyes eindigde na 999 jaar met een referendum waarin het Italiaanse volk de republiek als staatsvorm koos. Tot 2002 was het de mannelijke leden van het huis Savoye bij grondwet verboden Italië te betreden. De koningen vindt u in het volgende parenteel :

Nr. Koning Periode Opmerkingen
18 Amadeo I of Spain.png Amadeus 1870 - 1873 Zoon van Victor Emanuel II van Italië en broer van Umberto I van Italië. Trad op 11 februari 1873 af van de troon, en vluchtte naar Italië.

Eerste Spaanse Republiek (1873-1874)

De Eerste Spaanse Republiek ontstond toen het Spaanse parlement op 11 februari 1873 de republiek uitriep na de troonsafstand van koning Amadeus I. Op 29 december 1874, 23 maanden later, werd het koninkrijk hersteld toen brigadegeneraal Arsenio Martínez Campos zijn steun uitsprak voor Alfons XII, waarna de regering uit elkaar viel en Alfons tot koning werd uitgeroepen.

Koninkrijk Spanje (1874-1931)

Huis Bourbon (tweede restauratie)

De oudste zoon van Isabella II werd hersteld tot de troon omdat zij troonsafstand deed ten gunste van hem in 1870. Grondwettelijke koning van Spanje.

Nr. Koning Periode Opmerkingen
19 ALFONSO 12º.jpg Alfons XII 1875 - 1885 Enige zoon van Isabella II en Frans van Assisi. Werd in 1875 koning van Spanje. Stierf plotseling op 25 november 1885. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Alfons XIII, die toen nog geboren moest worden. Koningin Maria Christina van Oostenrijk, was regentes van 1885 tot 1902.
20 María Cristina de Habsburgo-Lorena.jpg Maria Christina van Oostenrijk 1885 - 1902 Was een achterkleindochter van keizer Leopold II en diens vrouw infante Maria Louisa van Spanje. Maria Christina regeerde Spanje als koningin-regentes.
21 Rey Alfonso XIII de España, by Kaulak.jpg Alfons XIII 1886 - 1931 Werd geboren op 17 mei 1886, zes maanden na de dood van zijn vader. Trad in het huwelijk met Victoria Eugénie van Battenberg. Vanaf 1930 werden de protesten tegen de monarchie steeds feller en de roep om democratie steeds groter. In 1931 deed Alfons XIII afstand van de troon.

Tweede Spaanse Republiek (1931-1939)

De Tweede Spaanse Republiek (Spaans: Segunda República Española). Op 14 april 1931 deed koning Alfons XIII troonsafstand en werd de Tweede Spaanse Republiek uitgeroepen (ter onderscheiding van de Eerste Spaanse Republiek). De republiek duurde tot 1939. In september 1936 werd Francisco Largo Caballero, de held van de arbeiders, minister-president. Hierna radicaliseerde de strijd. De nationalisten kozen in 1937 generaal Francisco Franco tot voorzitter van de Junta. Vanaf eind 1938 verloor de republiek steeds meer grondgebied. Op 27 februari 1939 weken de presidenten van Spanje, Baskenland en Catalonië uit naar Frankrijk. Alleen premier Negrin bleef nog enige tijd in Barcelona maar verkoos uiteindelijk ook de ballingschap in Frankrijk. De republiek werd op 15 juli 1939 afgeschaft.

Spaanse Staat (1936-1975)

Op 1 oktober 1936 werd generaal Francisco Franco uitgeroepen tot staatshoofd (Caudillo) in de delen van Spanje die gecontroleerd werden door de nationalisten (nacionales) nadat de Spaanse Burgeroorlog was uitgebroken. Na het einde van de oorlog op 1 april 1939 nam generaal Franco de macht over in heel Spanje. in 1947 riep Franco de restauratie van de monarchie uit, maar stond de pretendent, Juan de Borbón, graaf van Barcelona, niet toe de troon te bestijgen. In 1969 verklaarde Franco dat Juan Carlos, de zoon van de graaf van Barcelona, zijn opvolger zou zijn. Na de dood van Franco in 1975, volgde Juan Carlos hem op als de koning van Spanje.

Koninkrijk Spanje (1975-heden)

Huis Bourbon (derde restauratie)

De aanspraak van Alfons XIII ging door (omdat zijn twee oudste zonen afstand deden) naar zijn derde zoon, Infant Juan, graaf van Barcelona, die overgeslagen werd ten gunste van zijn zoon, wiens titel Koning van Spanje is. De graaf van Barcelona deed afstand van zijn aanspraken ten gunste van zijn zoon in 1977, twee jaar na de dood van Franco en de troonsbestijging van Juan Carlos.

Nr. Koning Periode Opmerkingen
22 Juan Carlos da Espanha.jpg Juan Carlos I 19752014 Kleinzoon van koning Alfons XIII. Trad in het huwelijk met de Griekse prinses Sophia, oudste zuster van de later verdreven Griekse koning Constantijn II. Juan Carlos is de eerste Spaanse koning die abdiceert ten gunste van zijn zoon, sinds koning Filips V in 1724.
23 Felipe de Borbón en 2012.jpg Felipe VI 2014 - heden Het derde kind en enige zoon van koning Juan Carlos. Trad in het huwelijk met Letizia. Felipe VI is de eerste Spaanse koning die met een burgermeisje trouwde.
GOTOTOP Bovenaan de pagina