INHOUD
  1. Lijst van vorsten van Liechtenstein

Lijst van vorsten van Liechtenstein.

Het Huis Liechtenstein wordt tot de oudste adellijke families van Europa gerekend. Omstreeks 1136 duikt met Hugo van Liechtenstein voor het eerst een drager van deze naam op. Het Huis telt meer dan honderd leden, waarvan slechts een deel in het vorstendom Liechtenstein leeft.

Dit is een lijst van vorsten van Liechtenstein van 1608 tot heden:

Vorsten van Liechtenstein van het huis Liechtenstein
Portret Naam Periode Opmerkingen
Karl I v Liechtenstein.jpg Karel I 1608 – 1627 Eerste vorst van Liechtenstein.
Karl Eusebius v Liechtenstein.jpg Karel Eusebius 1627 – 1684 Zoon van Karel I.
Johann Adam Andreas v Liechtenstein.jpg Hans Adam I 1684 – 1712 Zoon van Karel Eusebius.
Kocht in 1699 de heerlijkheid Schellenberg en in 1712 het graafschap Vaduz.
Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg Jozef Wenceslaus 1712 – 1718 Neef van Hans Adam I.
Anton Florian v Liechtenstein.jpg Anton Florian 1718 - 1721 Neef van Karel Eusebius.
In 1719 werden het graafschap Vaduz en de heerlijkheid Schellenberg samengevoegd tot het vorstendom Liechtenstein.
Josef Johann Adam von Liechtenstein.jpg Jozef Johan Adam 1721 – 1732 Zoon van Anton Florian.
Onder voogdij van Jozef Wenceslaus.
In 1723 verkreeg Liechtenstein een stem in de Rijksdag.
Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg Jozef Wenceslaus 1732 – 1745 Regent in naam van vorst Johan Nepomuk Karel.
Johann Nepomuk Karl v Liechtenstein.jpg Johan Nepomuk Karel 1732 - 1748 Zoon van Jozef Johan Adam.
Onder voogdij van Jozef Wenceslaus.
Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg Jozef Wenceslaus 1748 – 1772 Hij werd de opvolger van vorst Johan Nepomuk Karel, omdat die vorst geen mannelijke nakomelingen had.
Franz Josef I Liechtenstein.jpg Frans Jozef I 1772 – 1781 Neef van Jozef Wenceslaus.
Alois I von Liechtenstein.jpg Alois I 1781 – 1805 Zoon van Frans Jozef I van Liechtenstein.
Johann Josef I von Liechtenstein.jpg Johannes I Jozef 1805 – 1836 Broer van Alois I.
In 1806 werd Liechtenstein onafhankelijk van het Heilige Roomse Rijk en trad het toe tot de Rijnbond.
In 1815 werd de onafhankelijkheid erkend door het congres van Wenen.
Portrait of Alois II of Liechtenstein, Friedrich Schilcher (1858).jpg Alois II 1836 - 1858 Zoon van Johannes I Jozef.
Johann II v Liechtenstein.jpg Johannes II de goede 1858 – 1929 Zoon van Alois II.
Vormde Liechtenstein in 1924 om tot een constitutionele monarchie.
Franz I von Liechtenstein.jpg Frans I 1929 - 1938 Broer van Johannes II.
Fürst Franz Josef II..jpg Frans Jozef II 1938 - 1989 Achterneef van Frans I, achterachterkleinzoon van Johannes I Jozef.
Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein (cropped).jpg Hans Adam II 1989 - heden Zoon van Frans Jozef II.
Sinds 2004 treedt Hans Adams zoon Alois op als prins-regent.

De koninglijke familie van Liechtenstein van Karel I van Liechtenstein tot de huidige koning Hans Adam II van Liechtenstein. Hun Genealogie vindt u in het volgend rapport :

GOTOTOP Bovenaan de pagina