INHOUD
 1. Duitsland

  1. Website van Duitsland

  2. Huis der Ascaniërs

  3. Huis Gulik

  4. Habsburg

  5. Heilige Roomse Rijk

  6. Huis Hohenzollern

  7. Huis Kettler

  8. Huis Kleef

  9. Heersers van Lippe

  10. Huis Mecklenburg

  11. Huis Nassau

  12. Huis Oldenburg

  13. Heersers van Pruisen

   1. Hertogen van Pruisen

   2. Koningen van Pruisen

  14. Familie von Thurn und taxis

  15. Heersers Waldeck

  16. Huis Wettin

  17. Huis Wied

  18. Huis Wittelsbach

  19. Huis Wurttemberg

Duitsland

Website van Duitsland

Huis der Ascaniërs

Lijst van heersers van Anhalt

Dit is een lijst van heersers van Anhalt uit het huis der Ascaniërs. Heersers uit niet-soevereine zijlinies zijn niet in de lijst opgenomen.

Graven en vorsten van Anhalt uit het huis der Ascaniërs

Vorstendom Anhalt (1212-1259)

Periode Naam
1212 - 1244 Hendrik I
1244 - 1259 Hendrik II, Bernhard I en Siegfried I (Tot 1251/52 in naam van Hendrik I)

Anhalt-Aschersleben (1259-1315)

Anhalt-Bernburg (1259-1468)

Anhalt-Köthen(-Zerbst) (1259-1396)

Periode Naam Periode Naam Periode Naam
1259 - 1266 Hendrik II de Vette 1259 - 1286/87 Bernhard I 1259 - 1298 Siegfried I
1266 - 1283 Otto I en Hendrik III 1286/87 - 1320 Bernhard II 1281 - 1316 Albrecht I
1283 - 1304 Otto I 1320 - 1348 Bernhard III 1316 - 1362 Albrecht II en Waldemar I
1304 - 1315 Otto II 1348 - 1354 Bernhard IV 1362 - 1367 Waldemar I en Johan II
Anhalt-Aschersleben valt aan Anhalt-Bernburg. In 1322 gaat het graafschap Aschersleben verloren aan het Prinsbisdom Halberstadt. 1354 - 1374 Hendrik IV en Otto III 1367 - 1379 Johan II en Waldemar II van Anhalt
1374 - 1390 Otto III, Bernhard V en Rudolf I van Anhalt 1379 - 1382 Johan II
1390 - 1404 Otto III en Bernhard V 1382 - 1391 Sigismund I, Waldemar III van Anhalt en Albrecht IV
1404 - 1414 Bernhard V 1391 - 1396 Sigismund I en Albrecht IV
1414 - 1416 Otto IV en Bernhard VI Deling van Anhalt-Zerbst in Anhalt-Zerbst en Anhalt-Köthen/Dessau
1416 - 1468 Bernhard VI
Anhalt-Bernburg valt aan Anhalt-Köthen/Dessau

Anhalt-Zerbst (1396-1508)

Anhalt-Köthen/Dessau (1396-1471)

Periode Naam Periode Naam
1396 - 1405 Sigismund I 1396 - 1413 Albrecht IV
1405 - 1413 Waldemar IV, George I, Sigismund II en Albrecht VI (Onder regentschap van Albrecht IV) 1413 - 1416 Waldemar IV, George I, Sigismund II en Albrecht VI
1413 - 1423 Albrecht IV 1416 - 1450 George I, Sigismund II en Albrecht VI
1423 - 1436 Waldemar V, Adolf I I en Albrecht V van Anhalt 1450 - 1468 George I en Albrecht VI
1436 - 1473 Adolf I en Albrecht V van Anhalt 1468 - 1471 George I
1473 - 1475 Albrecht V van Anhalt 1471 - 1471 Waldemar VI, Ernst, George II, Sigismund III en Rudolf IV
1475 - 1491 Magnus van Anhalt , Adolf II Deling van Anhalt-Köthen/Dessau in Anhalt-Köthen en Anhalt-Dessau
1491 - 1500 Magnus van Anhalt, Adolf II en Filips van Anhalt
1500 - 1508 Magnus van Anhalt , Adolf II
Anhalt-Zerbst valt aan Anhalt-Köthen en Anhalt-Dessau

Anhalt-Köthen (1471-1562)

Anhalt-Dessau (1471-1546)

Periode Naam Periode Naam
1471 - 1508 Waldemar VI en George II 1471 - 1487 Ernst en Sigismund III
1508 - 1547 Wolfgang 1487 - 1516 Ernst
1547 - 1552 Keizerlijke bezetting 1516 - 1546 Johan IV, George III en Joachim
1552 - 1562 Wolfgang Deling van Anhalt-Dessau in Anhalt-Zerbst, Anhalt-Plötzkau en Anhalt-Dessau
Anhalt-Köthen verenigd met Anhalt-Zerbst tot Anhalt

Anhalt-Zerbst (1546-1562)

Anhalt-Plötzkau (1546-1553)

Anhalt-Dessau (1546-1561)

Periode Naam Periode Naam Periode Naam
1546 - 1551 Johan IV 1546 - 1553 George III 1546 - 1561 Joachim
1551 - 1561 Karel, Joachim Ernst en Bernhard VII Anhalt-Plötzkau valt aan Anhalt-Dessau Anhalt-Dessau valt aan Anhalt-Zerbst
1561 - 1562 Joachim Ernst en Bernhard VII
Anhalt-Zerbst verenigd met Anhalt-Köthen tot Anhalt

Anhalt (1562-1606)

Periode Naam
1562 - 1570 Joachim Ernst en Bernhard VII
1570 - 1586 Joachim Ernst
1586 - 1606 Johan George I, Christiaan I, Bernhard († 1596), August, Rudolf I, Johan Ernst († 1601) en Lodewijk I

Anhalt-Dessau (1606-1807)

Anhalt-Bernburg (1606-1806)

Anhalt-Zerbst (1606-1796)

Anhalt-Köthen (1606-1807)

Periode Naam Periode Naam Periode Naam Periode Naam
1606 - 1618 Johan George I 1606 - 1630 Christiaan I 1606 - 1621 Rudolf I 1606 - 1650 Lodewijk I
1618 - 1660 Johan Casimir 1630 - 1656 Christiaan II 1621 - 1667 Johan 1650 - 1665 Willem Lodewijk
1660 - 1693 Johan George II 1656 - 1718 Victor Amadeus 1667 - 1704 Karel Willem 1665 - 1669 Lebrecht en
1693 - 1747 Leopold I 1718 - 1721 Karel Frederik 1704 - 1718 Karel Willem en Johan Lodewijk I van Anhalt-Zerbst 1669-1670 Emanuel
1747 - 1751 Leopold II Maximiliaan 1721 - 1765 Victor Frederik 1718 - 1742 Johan August 1670 - 1704 Emanuel Lebrecht
1751 - 1807 Leopold III Frederik Frans Vater Franz 1765 - 1796 Frederik Albrecht van Anhalt-Bernburg 1742 - 1746 Christiaan August en Johan Lodewijk II 1704 - 1728 Leopold
Anhalt-Dessau treed toe tot de Rijnbond en wordt verheven tot hertogdom 1796 - 1806 Alexius Frederik Christiaan 1746 - 1747 Johan Lodewijk II 1728 - 1755 August Lodewijk
Keizer Frans II verheft Anhalt-Bernburg tot hertogdom 1747 - 1793 Frederik August 1755 - 1789 Karel George Lebrecht
1793 - 1796 Leopold III Frederik Frans, Frederik Albrecht van Anhalt-Bernburg en August Christiaan Frederik 1789 - 1806 August Christiaan Frederik
Anhalt-Zerbst valt aan Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg en Anhalt-Köthen Anhalt-Köthen treed toe tot de Rijnbond en wordt verheven tot hertogdom

Hertogen van Anhalt uit het Huis der Ascaniërs

Anhalt-Dessau(-Köthen) (1806-1863)

Anhalt-Bernburg (1806-1863)

Anhalt-Köthen (1807-1853)

Periode Naam Periode Naam Periode Naam
1807 - 1817 Leopold III Frederik Frans Vater Franz 1806 - 1834 Alexius Frederik Christiaan 1807 - 1812 August Christiaan Frederik
1817 - 1863 Leopold IV Frederik 1834 - 1863 Alexander Karel 1812 - 1818 Lodewijk August
Leopold IV Frederik verenigd Anhalt-Dessau met Anhalt-Köthen tot Anhalt-Dessau-Köthen Anhalt-Bernburg verenigd met Anhalt-Dessau-Köthen tot Anhalt 1818 - 1830 Ferdinand Frederik
1830-1847 Hendrik
1847-1853 Leopold IV Frederik van Anhalt-Dessau
Leopold IV Frederik verenigd Anhalt-Köthen met Anhalt-Dessau tot Anhalt-Dessau-Köthen

Anhalt (1863-1918)

Periode Naam
1863 - 1871 Leopold IV Frederik
1871 - 1904 Frederik I
1904 - 1918 Frederik II
1918 Eduard
1918 Joachim Ernst (onder regentschap van Aribert)
Aribert deed op 12 november 1918 in naam van Joachim Ernst troonsafstand. Anhalt werd een vrijstaat

Parenteel van Hendrik I van Anhalt tot Joachim Ernst van Anhalt :

Huis Gulik

NOG TE BEHANDELEN

Habsburg

Zie Huis Habsburg

Het Heilige Roomse Rijk

GEEN FOTO

VLAG VAN HET HEILIGE ROOMSE RIJK.

GEEN FOTO

WAPEN VAN HET HEILIGE ROOMSE RIJK.

geen foto

KAART VAN DE REGIO rond 1550.

Het Heilige Roomse Rijk was ‘Rooms’ omdat het in naam de opvolger was van het Romeinse Rijk. ‘Heilig’ was het om de band tussen keizer en katholieke kerk te benadrukken. Het gaf extra uitstraling aan de keizer, die als hoogste in de rangorde van vorsten ook op geestelijk gebied concurreerde met de hoogste kerkelijk leider: de paus. De term ‘Duitse natie’ stond voor de grote verzameling van staten en steden in het rijk. Van nationalisme in de moderne zin was geen sprake. Daarvoor was het rijk op cultureel, religieus en politiek gebied te verdeeld. De keizer van het Heilige Roomse Rijk werd gekozen door zeven keurvorsten. Vanaf 1438 was de keizer vrijwel altijd een Habsburger, die in Wenen hof hield. Onder keizer Karel V (1500-1558) maakte het rijk een culturele en politieke bloei door. Toen maakte ook Nederland deel uit van het Rijk. Aan het einde van de middeleeuwen kreeg het Rijk organisatorisch steeds meer vorm. Zo werd in 1495 het Rijkskamergerecht opgericht dat uitspraken deed bij twisten tussen vorsten, graven, ridders en steden. Vanaf 1663 kwam de Rijksdag, een vertegenwoordiging van driehonderd hoge geestelijken en vorsten, permanent bijeen in Regensburg. De naam van de huidige Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, is van deze naam afgeleid. Een belangrijke cesuur in de Duitse geschiedenis vormt de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Deze Europese oorlog had rampzalige gevolgen voor het Duitse platteland, waar hongersnood en epidemieën zorgden voor een ware kaalslag. Het was zowel een politiek als religieus conflict dat eindigde met de vrede van Westfalen, gesloten in Münster en Osnabrück. Deze vrede betekende een belangrijke stap in de erkenning van soevereine staten, waaronder ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ten koste van de positie van het Heilige Roomse Rijk. In de Napoleontische oorlogen kon de federatie van staten en steden geen weerstand bieden. In 1803 werd nog gepoogd het Rijk te redden met een grote reorganisatie. Het rijk werd teruggebracht van meer dan duizend zelfstandige staten en steden tot iets minder dan veertig. Veel Rijkssteden verloren hun zelfstandigheid en de kerkelijke landen werden geseculariseerd en onteigend. Het mocht allemaal niet baten. In 1806 legde de laatste keizer zijn kroon neer en werd het Heilige Roomse Rijk officieel ontbonden.

Zie wikipedia webpagina Rooms-Duitse koningen en keizers.

Frankische koningen en keizers van het Roomse Rijk (800-840)

Karolingische Huis

Zie Karolingen.

Naam Koning Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Karel I de Grote 768-814 800-814 Hertog van Beieren Koningsopvolging van zijn vader
Keizerskroning 25 december te Rome door paus Leo III
Lodewijk I de Vrome 814-840 816-840 Hertog van Beieren Koningsopvolging van zijn vader
Keizerskroning te Reims door paus Stephanus IV

Zie parenteel hieronder :

Oost-Frankische koningen en keizers van het Roomse Rijk (843-911)

Karolingische Huis

Zie Karolingen.

Naam Koning Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Lodewijk II de Duitser 843-875 Hertog van Beieren Koningsopvolging van zijn vader
geen keizer
Karloman van Beieren 876-880 Hertog van Beieren
Koning van Italië
Koningsopvolging van zijn vader
geen keizer
Lodewijk III de Jonge 880-882 Hertog van Beieren Koningsopvolging van zijn broer
geen keizer
Karel III de Dikke 882-887 881-887 Hertog van Beieren Koningsopvolging van zijn broer
Keizerskroning 12 februari te Rome door paus Johannes VIII
Arnulf van Karinthië 887-899 896-899 Hertog van Beieren Koningsstaatsgreep
Keizerskroning door paus Formosus
neef, onechte zoon van Karloman
Zwentibold 899-900 Koning van Lotharingen Koningsopvolging te Forchheim
geen keizer, onechte zoon van Arnulf
Lodewijk IV het Kind 900-911 Koningsbenoeming 4 februari te Forchheim
geen keizer, halfbroer, zoon van Arnulf

Zie parenteel hieronder :

Duitse koningen en keizers van het Roomse Rijk (911-962)

Huis Konradijnen

Zie Konradijnen.

Naam Koning Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Koenraad I 911-918 Hertog van Frankenland Koningsverkiezing te Forchheim
geen keizer

Zie persoonskaart hieronder :

Huis Liudolfingen (Ottonen)

Zie Liudolfingen.

Naam Koning Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Hendrik de Vogelaar 919-936 Hertog van Saksen Koningsverkiezing in mei te Fritzlar
geen keizer
Keizer Otto I de Grote 936-973 962-973 Hertog van Saksen Koningsverheffing te Aken
Keizerskroning 2 februari te Rome door paus Johannes XII, zoon

Duitse koningen en keizers van het Heilige Roomse Rijk (962-1806)

Huis Liudolfingen (Ottonen)

Zie Liudolfingen.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Keizer Otto I de Grote 936-973 962-973 Hertog van Saksen Koningsverheffing te Aken
Keizerskroning 2 februari te Rome door paus Johannes XII, zoon
Otto II de Rode 962/-
973-983
967/-
973-983
Hertog van Saksen Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Johannes XII, zoon
Keizer Otto III 983-1002 996-1002 Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Gregorius V, zoon
Keizer Hendrik II de Heilige 1002-1024 1014-1024 Hertog van Beieren Koningskroning te Mainz
Keizerskroning te Rome door paus Benedictus VIII, achterneef

Zie parenteel hieronder :

Salische Huis

Zie Salische dynastie.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Keizer Koenraad II de Saliër 1024-1039 1027-1039 Hertog van Beieren
Koning van Bourgondië
Koningskroning te Mainz
Keizerskroning te Rome door paus Johannes XIX
Hendrik III 1028-1039/-
1039-1056
1046-1056 Hertog van Beieren, Zwaben en Karinthië
Koning van Bourgondië
Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Clemens II, zoon
Hendrik IV 1056-1105 1084-1105 Hertog van Beieren Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door tegenpaus Clemens III, zoon, afgezet door zijn zoon Hendrik V
Rudolf van Rheinfelden 1077-1080 Hertog van Zwaben Tegenkoningskroning te Mainz
geen keizer, schoonbroer
Herman van Salm 1081-1086 Tegenkoning Gewijd te Goslar
geen keizer
Koenraad van Franken 1087-1098/- Hertog van Neder-Lotharingen Medekoningskroning te Milaan
geen keizer, zoon van Hendrik IV, afgezet door zijn vader
Hendrik V 1098-1105/-
1105-1125
1111-1125 Hertog van Beieren Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Paschalis II, zoon van Hendrik IV

Zie parenteel hieronder :

De persoonskaart van Rudolf van Rheinfelden vindt u in het volgend rapport :

De persoonskaart van Herman van Salm vindt u in het volgend rapport :

Huis Supplinburg

Zie Huis Supplinburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Lotharius III van Supplinburg 1125-1137 1133-1137 Hertog van Saksen Koningskroning te Aken en Monza
Keizerskroning te Rome door paus Innocentius II

De persoonskaart van Lotharius III van Supplinburg vindt u in het volgend rapport :

Huis Hohenstaufen(Zwaben)

Zie Huis Hohenstaufen.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Koenraad III 1127-1135/-
1138-1152
Hertog van Zwaben Tegenkoningsverkiezing te Neurenberg
Koningskroning te Aken
geen keizer, kleinzoon van Hendrik IV
Hendrik Berengarius 1147-1150/- Medekoningskroning te Aken
geen keizer, zoon
Frederik I Barbarossa 1152-1190 1155-1190 Hertog van Zwaben Koningskroning te Aken en Arles
Keizerskroning 11 juni te Rome door paus Adrianus IV, neef
Hendrik VI 1169-1190/-
1190-1197
1191-1197 Koning van Sicilië en Napels Koningskroning te Aken
Keizerskroning 14 april te Rome door paus Celestinus III, zoon
Filips van Zwaben 1198-1208 Hertog van Zwaben Koningskroning te Aken en Mainz
geen keizer, broer

Parenteel van Koenraad III tot Hendrik Berengarius :

Parenteel van Frederik I Barbarossa tot Koenraad IV :

Huis Welfen

Zie Huis Welfen.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Otto IV 1198/1208-1218 1209-1218 Hertog van Zwaben Koningskroning te Aken
Keizerskroning 4 oktober te Rome door paus Innocentius III

De persoonskaart van Otto IV vindt u in het volgend rapport :

Huis Hohenstaufen(Zwaben)

Zie Huis Hohenstaufen.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Frederik II 1212-1250 1220-1250 Koning van Sicilië Koningskroning te Aken en Mainz
Keizerskroning te Rome door paus Innocentius III, zoon van Hendrik VI
Hendrik (VII) 1222-1235/- Hertog van Zwaben Medekoningskroning te Aken
geen keizer, zoon
Koenraad IV 1237-1250/-
1250-1254
1250-1254 Hertog van Zwaben
Koning van Sicilië, Napels en Jeruzalem
Koningsverkiezing te Wenen
nooit tot keizer gekroond, broer
Hendrik Raspe 1246-1247 Hertog van Zwaben en landgraaf van Thüringen Tegenkoningsverkiezing te Veitshöchheim
geen keizer

Parenteel van Frederik II tot Koenraad IV :

De persoonskaart van Hendrik Raspe vindt u in het volgend rapport :

Huis Holland

Zie Huis Holland.


Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Willem van Holland 1248-1254/-
1254-1256
Graaf van Holland Koningskroning te Aken (1248)
geen keizer

Zie persoonskaart hieronder :

Huis Plantagenet

Zie Huis Plantagenet.


Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Richard van Cornwall 1257-1272 Koningskroning te Aken
geen keizer
Alfons 1257-1280 Koning van Castilië en León Tegenkoningsverkiezing
geen keizer

De persoonskaart van Richard van Cornwall vindt u hieronder :

De persoonskaart van Alfons vindt u hieronder :

Het groot Interregnum is de periode tussen de regeringen van de Hohenstaufen en Habsburg in het Heilige Roomse Rijk

Huis Habsburg

Zie Huis Habsburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Rudolf I 1273-1291 Hertog van Rudolf I Koningskroning te Aken
geen keizer, petekind van Frederik II

De persoonskaart van Rudolf I vindt u hieronder :

Huis Nassau

Zie Huis Nassau.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Adolf I van Nassau 1291-1298 Graaf van Nassau en landgraaf van Thüringen Koningskroning te Aken
geen keizer, gesneuveld

De persoonskaart van Adolf I van Nassau vindt u hieronder :

Huis Habsburg

Zie Huis Habsburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Albrecht I van Oostenrijk 1298-1308 Hertog van Oostenrijk en Stiermarken en landgraaf van Thuringen Koningskroning te Aken
geen keizer, zoon van Rudolf I, vermoord

De persoonskaart van Albrecht I van Oostenrijk vindt u hieronder :

Huis Luxemburg

Zie Huis Luxemburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Hendrik VII 1308-1313 1312-1313 Graaf van Luxemburg Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Clemens V

De persoonskaart van Hendrik VII vindt u hieronder :

Huis Wittelsbach

Zie Huis Wittelsbach.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Lodewijk IV de Beier 1314-1347 1328-1347 Hertog van Beieren Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door Sciarra Colonna, kleinzoon van Rudolf I
Frederik 1314-1330 Hertog van Oostenrijk en Stiermarken Tegenkoningskroning te Bonn
geen keizer, neef van Lodewijk IV, zoon van Albrecht I

De persoonskaart van Lodewijk IV de Beier vindt u hieronder :

De persoonskaart van Frederik vindt u hieronder :

Huis Luxemburg

Zie Huis Luxemburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Karel IV 1346-1347/-
1347-1378
1355-1378 Markgraaf van Moravië en graaf van Luxemburg
Koning van Bohemen
Medekoningskroning te Bonn
Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Innocentius VI, kleinzoon van Hendrik VII
Gunther 1349-1349 Graaf van Schwarzburg Tegenkoningsverkiezing te Frankfurt am Main
geen keizer
Wenceslaus van Bohemen 1378-1400 Hertog van Luxemburg en keurvorst van Brandenburg
Koning van Bohemen
Koningskroning te Aken
geen keizer, zoon van Karel IV, afgezet

Parenteel van Karel IV tot Wenceslaus van Bohemen en Sigismund van Luxemburg :

De persoonskaart van Gunther vindt u hieronder :

Huis Wittelsbach

Zie Huis Wittelsbach.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Ruprecht van de Palts 1400-1410 Keurvorst van de Palts Koningskroning te Keulen
geen keizer

De persoonskaart van Ruprecht van de Palts vindt u hieronder :

Huis Luxemburg

Zie Huis Luxemburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Jobst 1410-1411 Markgraaf van Moravië en keurvorst van Brandenburg Koningsverkiezing
geen keizer, neef van Wenceslaus
Sigismund van Luxemburg 1411-1437 1433-1437 Hertog van Luxemburg en keurvorst van Brandenburg
Koning van Hongarije en Bohemen
Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Eugenius IV, jongere broer van Wenceslaus

De persoonskaart van Jobst vindt u hieronder :

Huis Habsburg

Zie Huis Habsburg.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Albrecht II van Habsburg 1438-1439 Hertog van Oostenrijk en Luxemburg
Koning van Bohemen en Hongarije
Koningsverkiezing te Frankfurt am Main
geen keizer, schoonzoon
Frederik III 1440-1493 1452-1493 Aartshertog van Oostenrijk en hertog van Karinthië Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Rome door paus Nicolaas V, achterneef
Maximiliaan I 1486-1493/-
1493-1519
1508-1519 Aartshertog van Oostenrijk Koningskroning te Aken
Keizerskroning door paus Julius II, zoon
Karel V 1519-1556 1530-1556 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Spanje
Koningskroning te Aken
Keizerskroning te Bologna door paus Clemens VII, kleinzoon
Ferdinand I 1531-1556/-
1556-1564
1564-1576 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen en Hongarije
Koningskroning te Aken
Keizersverkiezing te Frankfurt am Main, broer
Maximiliaan II 1562-1564/-
1564-1576
1556-1564 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen en Hongarije
Koningskroning te Frankfurt am Main
Keizersopvolging van zijn vader
Rudolf II 1575-1576/-
1564-1576
1576-1612 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen en Hongarije
Koningskroning te Regensburg
Keizersopvolging van zijn vader
Matthias 1612-1619 1612-1619 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Hongarije en Bohemen
Koningskroning en keizerskroning te Frankfurt am Main, broer
Ferdinand II 1619-1637 1619-1637 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen en Hongarije
Konings- en keizerskroning te Frankfurt am Main, neef, via broer van Maximiliaan II
Ferdinand III 1636-1637/-
1637-1657
1637-1657 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Hongarije en Bohemen
Koningskroning te Regensburg
Keizersopvolging van zijn vader
Ferdinand IV 1653-1654/- Medekoning van Bohemen en Hongarije Medekoningskroning te Regensburg
geen keizer, zoon
Leopold I 1658-1705 1658-1705 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen en Hongarije
Konings- en keizerskroning te Frankfurt am Main, broer
Jozef I 1705-1711 1705-1711 Aartshertog van Oostenrijk
Koning van Bohemen, Hongarije en Sardinië
Konings- en keizerskroning te Augsburg, zoon
Karel VI 1711-1740 1711-1740 Aartshertog van Oostenrijk en hertog van Luxemburg en Parma
Koning van Bohemen, Hongarije, Sardinië, Sicilië en Napels
Konings- en keizerskroning te Frankfurt am Main, broer

De persoonskaart van Albrecht II van Habsburg vindt u hieronder :

Het Parenteel van Frederik III en Maximiliaan I vindt u in volgend rapport:

Het Parenteel van Karel V ( zoon van Filips de Schone en Joanna de Waanzinnige ) tot de laatste Roomse Keizer Frans II) vindt u in volgend rapport:

Interregnum : is de periode (2 jaar) tussen de regeringen van Habsburg en Wittelsbach.

Huis Wittelsbach

Zie Huis Wittelsbach.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Karel VII 1742-1745 1742-1745 Keurvorst van Beieren Konings- en keizerskroning 12 februari te Frankfurt am Main, schoonzoon van Jozef I

Huis Habsburg-Lotharingen

Zie Huis Habsburg-Lotharingen.

Naam (Mede-)Koning (Mede-)Keizer Tevens Koningskroning
Keizerskroning
Frans I Stefan 1745-1765 1745-1765 Hertog van Lotharingen en Bar en groothertog van Toscane Konings- en keizerskroning 13 september te Frankfurt am Main, schoonzoon van Karel VI
Jozef II 1765-1790 1765-1790 Hertog van Luxemburg
Koning van Bohemen en Hongarije
Koningskroning te Frankfurt am Main
Keizersopvolging van zijn vader
Leopold II 1790-1792 1790-1792 Groothertog van Toscane en hertog van Luxemburg
Koning van Bohemen en Hongarije
Konings- en keizerskroning te Frankfurt am Main, broer
Frans II 1792-1806 1792-1806 Hertog van Luxemburg
Koning van Bohemen en Hongarije
Keizer van Oostenrijk
Konings- en keizerskroning te Frankfurt am Main, zoon

Huis Hohenzollern

Het Huis Hohenzollern is een Duits vorstengeslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Zwaben. Uit het geslacht kwamen monarchen van onder meer Pruisen, het Duitse Keizerrijk Zie : Heersers van Pruisen (Frankische linie) en Roemenië Zie : Koningen van Roemenië (Zwabische linie) voort.

De naam van de dynastie is afgeleid van de burcht Zollern (later Hohenzollern) bij Hechingen.

Frankische linie

De zonen van Frederik I van Neurenberg ook bekend als Frederik III van Zollern verdeelden hun erfgoed in 1227 onderling. Koenraad I van Neurenberg ook bekend als Koenraad III van Zollern verkreeg met Neurenberg de Frankische bezittingen.

De nakomeningen van deze tak waren o.a de Heersers van Pruisen

Zwabische linie

Frederik II van Neurenberg ook bekend als Frederik IV van Zollern verkreeg de Zwabische goederen.

De nakomeningen van deze tak waren o.a de Koningen van Roemenië.

Na zijn dood in 1576 van Karel I van Hohenzollern werden zijn bezittingen onder zijn vier zonen verdeeld.

Hohenzollern-Hechingen

De oudste zoon Eitel Frederik I kreeg Hohenzollern-Hechingen in handen : een graafschap (1576-1623) en vorstendom (1623-1849) in Zwaben).

regering naam geboren overleden familie
1575-1605 Eitel Frederik IV 7-9-1545 16-1-1605 zoon van Karel I van Hohenzollern
1605-1623 Johan George 1577 28-9-1623 zoon
1623-1661 Eitel Frederik VII Jan-1601 11-7-1661 zoon
1661-1671 Filips Christoffel Frederik 1616 13-1-1671 broer
1671-1735 Frederik Willem 20-9-1663 14-11-1735 zoon
1735-1750 Frederik Lodewijk 1-9-1688 4-6-1750 zoon
1750-1798 Jozef Frederik Willem 12-11-1717 9-4-1798 kleinzoon van Filips Christoffel Frederik
1798-1810 Herman Frederik Otto 6-11-1748 2-11-1810 zoon van broer
1810-1838 Frederik Herman Otto 22-7-1776 13-9-1838 zoon
1838-1849 Frederik Willem Constantijn 16-2-1801 3-9-1869 zoon

Hohenzollern-Sigmaringen

De tweede zoon Karel II kreeg Hohenzollern-Sigmaringen in handen : een graafschap (1576-1623) en vorstendom (1623-1849) in Zwaben).

regering naam geboren overleden familie
1575-1606 Karel II 22-1-1547 8-4-1606 zoon van Karel I
1606-1638 Johan 17-8-1578 22-3-1638 zoon
1638-1681 Meinrad I 1605 30-1-1681 zoon
1681-1689 Maximiliaan 20-1-1636 13-8-1689 zoon
1689/98-1715 Meinrad II 1-11-1673 20-10-1715 zoon
1715-1769 Jozef Frans Ernst 24-5-1702 8-12-1769 zoon
1769-1785 Karel Frederik 9-1-1724 20-12-1785 zoon
1785-1831 Anton Aloysius 20-6-1762 17-10-1831 zoon
1831-1848 Karel 19-2-1785 11-3-1853 zoon
1848-1849 Karel Anton 7-9-1811 2-6-1885 zoon

De zoon van Karel Anton, Carol I werd koning van Roemenië. Zie : Koningen van Roemenië

Hohenzollern-Haigerloch

De derde zoon Christoffel kreeg Hohenzollern-Haigerloch.

regering naam geboren overleden familie
1576-1592 Christoffel 20-3-1552 21-4-1592 zoon van Karel I
1592-1620 Johan Christoffel 1586 4-12-1620 zoon
1620-1634 Karel II 1588 7-3-1634 broer
1681-1702 Frans Anton 5-12-1657 14-10-1702 zoon van Meinrad I van Hohenzollern-Sigmaringen

Titelvoerend graaf van Zollern

De jongste zoon Joachim werd titelvoerend graaf van Zollern.

De Genealogie van het volledige Huis Hohenzollern vindt u in het volgend rapport :

Huis Kettler

Ketteler later ook Kettler is de naam van een oud westfaals adellijk geslacht. Ze behoorden tot de ministeriële adel. Hun hoofdkantoor Hüsten is tegenwoordig een district van Arnsberg in de Hochsauerlandkreis. De familie verschijnt voor het eerst gedocumenteerd in 1210 als Burgmann Lambertus de Hustene. Zijn afstammeling Conrad von Hüsten verschijnt sinds 1318 met de bijnaam dictus Keteler of de Keteler. Tot 1368 waren de Kettelers Vasallen van de toenmalige machthebbers de graven van Arnsberg. Van 1561 tot 1711 , de hertogen van Hertogdom Koerland en Semgallen. Zie Koerland

Huis Kleef

Zie Lijst van heersers van Kleef en van der Mark.

Omdat er weinig over Diederik II bekend is en Diederik I (waarschijnlijk de vader van Rutger I) nooit graaf van Kleef is geweest, beginnen sommige bronnen pas bij Diederik III te tellen. Doordat andere bronnen de oude telling aanhouden leidt dit al snel tot misverstanden.

GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO

De Genealogie van Arnold I van Kleef (waarschijnlijk de zoon van Diederik III van Kleef) vindt u in het volgend rapport :

GEEN FOTO

De Genealogie van Adolf III van der Mark vindt u in het volgend rapport :

GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO GEEN FOTO

De Genealogie van Adolf IV van Kleef-Mark vindt u in het volgend rapport :

In 1609 brak de Gulik-Kleefse Successieoorlog uit, die niet alleen uit het uitsterven van het geslacht van der Mark, maar ook uit de godsdienstige spanningen voortkwam.

Heersers van Lippe

GEEN FOTO

VLAG VRIJSTAAT LIPPE.

geen foto

KAART VAN DE REGIO 1815–1945.

Het vorstendom Lippe was van 1798 tot 1918 een historisch vorstendom in Duitsland. Het vorstendom was gelegen tussen de Weser en het zuidoostelijke deel van het Teutoburgerwoud.

Zie volgende website : Heren Lippe.

De heersers van Lippe ( van Herman I van Lippe tot Bernhard van Lippe-Biesterfeld ) , Prins-gemaal van Nederland vindt u in het volgend parenteel :

Huis Mecklenburg

geen foto

Mecklenburg in 1803.

Zie Lijst van heersers van Mecklenburg. Dit is een lijst van heersers van Mecklenburg. Ondanks diverse delingen bleef Mecklenburg een politieke eenheid en voerden de hoofden van de verschillende linies dezelfde titel (groot)hertog van Mecklenburg.

De Genealogie van Niklot tot Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van Wilhelmina der Nederlanden , vindt u in het volgend rapport :

Huis Nassau

geen foto

Nassau in 1547.

Zie Lijst van heersers van Nassau. ( een lijst van heersers van over alle Nassause. deelgraafschappen en -vorstendommen ) .

De Genealogie van Walram I van Nassau tot Wilhelmina der Nederlanden, Koningin der Nederlanden, vindt u in het volgend rapport :

Huis Oldenburg

Zie Huis Oldenburg

Heersers van Pruisen (1525-1918)

Zie Lijst van heersers van Pruisen

De gemeenschappelijke voorvader der Hertogen en Koningen van Pruisen was Koenraad I van Neurenberg ook bekend als Koenraad III van Zollern

De heersers van Pruisen waren uit het Huis Hohenzollern (Frankische Linie). Hun Genealogie vindt u in het volgend rapport :

Hertogen van Pruisen (1525-1701)

Van Albrecht van Pruisen tot Frederik I van Pruisen (der krumme Fritz)

Zie bovenstaand Genealogie rapport Heersers van Pruisen.

Hertog Regeringsperiode Opmerkingen
Albrecht von Hohenzollern.jpg Albrecht
(1490-1568)
1525-1568 Van 1511 tot 1525 grootmeester van de Duitse Orde.
Eerste hertog van Pruisen na de secularisering van de Pruisische gebieden van de Duitse Orde.
AlbrechtFriedrichPreußen.1612.JPG Albrecht Frederik
(1553-1618)
Albrecht Friedrich
1568-1618 Zoon van Albrecht.
Van 1577 tot 1603 onder regentschap van George Frederik I.
Van 1603 tot 1608 onder regentschap van Joachim Frederik.
Van 1608 tot 1618 onder regentschap van Johan Sigismund.
Johann Sigismund Grunewald.jpg Johan Sigismund
(1572-1620)
Johann Sigismund
1618-1619 Was van 1608 tot 1618 regent van Pruisen onder Albrecht Frederik.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
GeorgWilhelm.1635.Ausschnitt.JPG George Willem van Brandenburg
(1595-1640)
Georg Wilhelm
1619-1640 Zoon van Johan Sigismund.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 3.jpeg Frederik Willem
de Grote Keurvorst
(1620-1688)
Friedrich Wilhelm
1640-1688 Zoon van George Willem van Brandenburg.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
Antoine Pesne; Frederik I von Preußen.jpg Frederik III
der krumme Fritz
(1657-1713)
Friedrich III
1688-1701 Zoon van Frederik Willem.
Werd in 1701 gekroond als koning in Pruisen.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.

Koningen van Pruisen (1701-1918)

Van Frederik I van Pruisen (der krumme Fritz) tot Wilhelm II van Duitsland

De laatste drie koningen ( Wilhelm I van Duitsland , Frederik III van Duitsland , Wilhelm II van Duitsland ) van Pruisen waren ook Duits Keizer.

Zie bovenstaand Genealogie rapport Heersers van Pruisen.

Monarch Regeringsperiode Opmerkingen
Antoine Pesne; Frederik I von Preußen.jpg Frederik I
der krumme Fritz
(1657-1713)
Friedrich I
1701-1713 Zoon van Frederik Willem.
Was van 1688 tot 1701 Hertog van Pruisen.
Werd in 1701 gekroond als koning in Pruisen.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
Antoine pesne friedrich wil.jpg Frederik Willem I
de Soldatenkoning
(1688-1740)
Friedrich Wilhelm I
1713-1740 Zoon van Frederik I.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
Frederick II of Prussia Coloured drawing.png Frederik II
de Grote
(1712-1786)
Friedrich II
1740-1786 Zoon van Frederik Willem I.
Werd in 1772 koning van Pruisen, na de Eerste Poolse Deling.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
Frederick Wilhelm II.png Frederik Willem II
(1744-1797)
Friedrich Wilhelm II
1786-1797 Neef van Frederik II.
Ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
FWIII.jpg Frederik Willem III
(1770-1840)
Friedrich Wilhelm III
1797-1840 Zoon van Frederik Willem II.
Tot 1806 ook keurvorst van Brandenburg, hertog van Kleef en graaf van de Mark.
FWIV.jpg Frederik Willem IV
(1795-1861)
Friedrich Wilhelm IV
1840-1861 Zoon van Frederik Willem III.
Van 1858 tot 1861 onder Regentschap van Wilhelm I
Wilhelm1.jpg Wilhelm I
(1797-1888)
1861-1888 Broer van Frederik Willem IV.
Van 1858 tot 1861 Regent in naam van Frederik Willem IV.
Vanaf 1871 ook Duits Keizer.
Friedrich III as Kronprinz - in GdK uniform by Heinrich von Angeli 1874.jpg Frederik III
(1831-1888)
Friedrich III
1888 Zoon van Wilhelm I.
Ook Duits Keizer.
Hij regeerde slechts 99 dagen voor hij overleed aan keelkanker.
Wilhelm II of Germany.jpg Wilhelm II
(1859-1941)
1888-1918 Zoon van Frederik III.
Ook Duits Keizer.
Verloor tijdens de Novemberrevolutie de Duitse en Pruisische kroon.

Lijst van partners van koningen van Pruisen

De Koningin van Pruisen was de vrouw van de koning van Pruisen die heerste over het Koninkrijk Pruisen vanaf 1701 tot de afschaffing van de titel in 1918 en dat jaar werd Pruisen geannexeerd door de Weimarrepubliek. Omdat alle heersers van Pruisen mannen waren is er geen vrouwelijk staatshoofd geweest. Tot 1806 hadden ze ook de titel Keurvorstin van Brandenburg. En na 1871 kregen ze ook de titel Duits Keizerin. Tot 1772 was de officiële titel koningin in Pruisen.

Nr. Naam Periode Dochter van Vrouw van
1 GEEN FOTO Elisabeth Henriëtte van Hessen-Kassel 1661 - 1683 Landgraaf Willem VI van Hessen-Kassel en Landgravin Hedwig Sophie van Brandenburg Eerste vrouw van Frederik I van Pruisen.
2 Sohie Charlotte von Hannover; Queen of Preußen.jpg Sophie Charlotte van Hannover 1701 - 1705 Keurvorst Ernst August van Brunswijk-Lüneburg en keurvorstin Sophia van de Palts Tweede vrouw van Koning Frederik I van Pruisen.
3 Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin.jpg Sophie Louise van Mecklenburg-Schwerin 1708 - 1713 Hertog Frederik van Mecklenburg-Schwerin en hertogin Christina Wilhelmina van Hessen-Homburg Derde vrouw van Koning Frederik I van Pruisen.
4 Georg Wenzelaus von Knobelsdorff; Queen Sophia -Dorothea von Preussen.jpg Sophia Dorothea van Hannover 1713 - 1740 Koning George I van Groot-Brittannië en prinses Sophia Dorothea van Celle Koning Frederik Willem I van Pruisen.
5 Koningin elisabeth christine.jpg Elisabeth Christine van Brunswijk-Bevern 1740 - 1786 Hertog Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Bevern en hertogin Antoinette Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel Koning Frederik II de Grote van Pruisen.
6 Friederike Luise von Hessen-Darmstadt.jpg Frederika van Hessen-Darmstadt 1786 - 1797 Landgraaf Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt en Henriëtte Caroline van Palts-Zweibrücken Koning Frederik Willem II van Pruisen.
7 Louise, Queen of Prussia by Vigee-Lebrun (1801, Schloss Charlottenburg).jpg Louise van Mecklenburg-Strelitz 1797 - 1810 Groothertog Karel II van Mecklenburg-Strelitz en groothertogin Frederika Caroline Louise van Hessen-Darmstadt Koning Frederik Willem III van Pruisen.
8 Joseph Stieler - Königin Elisabeth von Preußen, nach 1843.jpg Elisabeth Ludovika van Beieren 1840 - 1861 Koningin Maximiliaan I Jozef van Beieren en koningin Caroline van Baden Koning Frederik Willem IV van Pruisen.
9 Augusta von Preussen.jpg Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach 1861 - 1888 Groothertog Karel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach en groothertogin Maria Paulowna van Rusland Koning-Keizer Wilhelm I van Duitsland.
10 Vicky.jpg Victoria van Saksen-Coburg en Gotha 1888 Koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk en prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha Koning-Keizer Frederik III van Duitsland.
11 Auguste Viktoria of Schleswig-Holstein.jpg Augusta Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1888 - 1918 Hertog Frederik van Sleeswijk-Holstein en hertogin Adelheid van Hohenlohe-Langenburg Koning-Keizer Wilhelm II van Duitsland.

Familie von Thurn und taxis

Von Thurn und Taxis (ook Thurn en Tassis in het Nederlands) is een Duits adellijk geslacht van Italiaanse herkomst dat door zijn activiteiten in het postwezen grote rijkdom verwierf. De huidige vorst, Albert II von Thurn und Taxis, resideert in het Fürstliches Schloss van Regensburg. Twee eeuwen lang was de familie gevestigd in Brussel, waar ze een stadspaleis bezat (ca. 1500-1700). De nog bestaande site van Thurn en Taxis was toentertijd het graasland voor de postpaarden.

De mannelijke nakomelingen van Eugen Alexander Frans von Thurn und Taxis vindt u in het volgend rapport :

Heersers Waldeck

geen foto

1712-1921.

Zie Vorstendom Waldeck-Pyrmont. Het vorstendom Waldeck-Pyrmont (vaak kortweg Waldeck) was een vorstendom in het huidige Duitsland tot 1918. Het bestond uit het eigenlijke vorstendom Waldeck en ten noorden daarvan het niet aangrenzende vorstendom Pyrmont.

De Genealogie van Wittekind van Schwalenberg ( Hij is de stamvader van de graven en vorsten van Waldeck ) tot Wittekind van Waldeck_Pyrmont, Duitse prins en sinds 1967 het hoofd van het huis Waldeck-Pyrmont , vindt u in het volgend rapport :

Huis Wettin

Het Huis Wettin is een van oorsprong Duitse dynastie die 800 jaar de heersers van het gebied Saksen leverde (tegenwoordig grotendeels gelegen in de huidige Duitse deelstaten Saksen en Thüringen). Ook stond het huis aan de wieg van tal van andere Europese dynastieën, zo waren telgen uit deze dynastie onder andere koning van Portugal, Bulgarije en Polen. Tegenwoordig bezetten telgen uit een van de zijtakken van deze dynastie, het Huis Saksen-Coburg en Gotha, nog de troon van het Verenigd Koninkrijk (Huis Windsor) en van België.

Naam Titel * - † Regeerperiode
Hendrik I van Eilenburg Markgraaf van Meissen 1070-1103 1075–1103
Hendrik II van Eilenburg Markgraaf van Meissen 1103-1123 1103-1123
Koenraad I van Meißen De Grote. Markgraaf van Meissen 1098-1157 1123-1156
Otto II van Meißen De Rijke. Markgraaf van Meissen 1125-1190 1156-1190
Albrecht I van Meißen De Trotse. Markgraaf van Meissen 1158-1195 1190-1195
Diederik van Meißen De Onderdrukte. Markgraaf van Meissen 1162-1221 1197-1221
Hendrik III van Meißen De Illustere. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen

1215?-1288 (1221-1288 Meissen) (1247-1265 Thuringen)
Albrecht II van Meißen De Ontaarde. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen 1240-1314 1288-1291
Frederik I van Meißen De Stoutmoedige en de Gebetene. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen 1257-1323 1291-1323
Frederik II van Meißen De Ernstige. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen 1310-1349 (1323) 1329-1349
Frederik III van Meißen De Strenge. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen 1332-1381 1349-1381
Willem I van Meißen Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen 1343-1407 1382-1407
Frederik I van Saksen De Strijdbare. Markgraaf van Meissen, Landgraaf van Thuringen, Keurvorst van Saksen 1370-1428 1407/1423 -1428
Frederik II van Saksen De Zachtmoedige. Keurvorst van Saksen 1412-1464 1428-1464
Ernst van Saksen
De deling van Leipzig werd op 11 november 1485 ondertekend tussen keurvorst Ernst van Saksen en zijn jongere broer Albrecht III van Saksen.
Keurvorst van Saksen, Ernestijnse linie 1441-1486 1464-1485
Albrecht III van Saksen De Kloekmoedige. Hertog van Saksen, Albertijnse linie 1443-1500 1464-1485-1500
Frederik III van Saksen De Wijze. Keurvorst van Saksen, Ernestijnse linie 1463-1525 1486-1525
Johan De Standvastige. Keurvorst van Saksen, Ernestijnse linie 1468-1532 1525-1532
George van Saksen met de Baard. Hertog van Saksen, Albertijnse linie 1471-1539 1500-1539
Hendrik van Saksen De Vrome. Hertog van Saksen, Albertijnse linie 1473-1541 1539-1541
Johan Frederk van Saksen De Grootmoedige. Keurvorst van Saksen, Ernestijnse linie 1503-1554 1532-1547
Maurits I van Saksen Hertog van Saksen, Albertijnse linie sinds 1547 Keurvorst van Saksen 1521-1553 1541-1547-1553
August van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1526-1586 1553-1586
Christiaan I van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1560-1591 1586-1591
Christiaan II van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1583-1611 1591-1611
Johan George I van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1585-1656 1611-1656
Johan George II van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1613-1680 1656-1680
Johan George III van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1647-1691 1680-1691
Johan George IV van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1668-1694 1691-1694
Frederik August I van Saksen De Sterke.
Zie : Koningen van Polen
Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie, sinds 1697 Koning van Polen 1670-1733 1694-1733
Frederik August II van Saksen De Sakser of de Dikke van Polen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie, Koning van Polen 1696-1763 1733-1763
Frederik Christiaan van Saksen Keurvorst van Saksen, Albertijnse linie 1722-1763 1763-1763
Frederik August I van Saksen De Rechtvaardige. Keurvorst van Saksen,
sinds 1806 Koning van Saksen
1750-1827 1763-1827
Anton van Saksen De Vriendelijke. Koning van Saksen 1755-1836 1827-1836
Frederik August II van Saksen Koning van Saksen 1797-1854 1836-1854
Johan van Saksen Koning van Saksen 1801-1873 1854-1873
Albert van Saksen Koning van Saksen 1828-1902 1873-1902
George van Saksen Koning van Saksen 1832-1904 1902-1904
Frederik August III van Saksen De laatste koning van Saksen. Koning van Saksen 1865-1932 1904-1918

De Genealogie van Diederik I van_Wettin (de oudste voorvader van het Huis Wettin die met zekerheid bekend is) tot Frederik August III van Saksen (de laatste koning van Saksen) vindt u in het volgend rapport :

Huis Wied

Het huis Wied is een Duits graven- en later vorstengeslacht dat sinds de 11e eeuw heerste over het Graafschap Wied ( een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk ) .

Vorsten van Wied

Johann Friedrich Alexander zu Wied (1706-1791), 1ste vorst zu Wied

De Genealogie van Diederik IV (Graaf van Runkel) tot Maximilaan van Wied, de 9de vorst zu Wied en bewoner van het slot Neuwied, vindt u in het volgend rapport :

Huis Wittelsbach

Zie Huis Wittelsbach

Huis Wurttemberg

Zie Huis Wurttemberg

GOTOTOP Bovenaan de pagina